It-Termini tal-Użu tas-Sit Web

Grazzi talli żort is-sit web tagħna. Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet bir-reqqa hekk kif jistabbilixxu t-termini tal-użu li fuqhom tista’ tagħmel użu mis-sit web tagħna (www.veritashearing.com). Billi taċċessa u/jew tuża s-sit web tagħna, inti tindika li taċċetta dawn it-Termini tal-Użu u taqbel li timxi magħhom. Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-Termini ta’ Użu, jekk jogħġbok żomm lura milli tuża s-sit web tagħna.

Informazzjoni Dwarna

Is-sit web huwa mħaddem minn Veritas Hearing Ltd li hija rreġistrata f’Malta bin-numru tal-kumpanija C90586 u l-indirizz ta’ korrispondenza tagħha huwa Veritas Hearing Ltd, Flat 6 (3rd Floor), 74 St George’s Road, San Ġiljan, STJ3205.

Disposizzjonijiet Ġenerali

Dawn it-Termini tal-Użu huma applikabbli għal kwalunkwe użu tas-sit web. Is-servizzi pprovduti taħt is-sit web huma pprovduti minn Veritas Hearing Ltd.

Aċċess għas-Sit web tagħna

L-aċċess għas-sit web tagħna huwa permess fuq bażi temporanja u aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw is-servizz li nipprovdu fuq is-sit web tagħna, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni, mingħajr ma navżawk. Aħna m’aħniex responsabbli għal ebda raġuni jekk is-sit web ma jkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu. Minn żmien għal żmien, nistgħu nillimitaw l-aċċess għal xi partijiet tas-sit web tagħna.

Dipendenza fuq l-informazzjoni murija

Filwaqt li naħdmu bis-sħiħ biex niżguraw li l-informazzjoni li tinsab fuq is-sit web hija attwali, preċiża u aġġornata fid-data tal-pubblikazzjoni, aħna ma nagħtu l-ebda kundizzjonijiet, rappreżentazzjonijiet jew garanziji (espressi jew impliċiti) dwar l-affidabbiltà, il-preċiżjoni jew il-kompletezza ta’ tali informazzjoni. Aħna neskludu r-responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara diretta, indiretta jew konsegwenzjali li tirriżulta minn kwalunkwe użu jew azzjoni meħuda b’dipendenza fuq kwalunkwe informazzjoni li tidher fuq is-sit web. Dan ma jaffettwax ir-responsabbiltà tagħna għall-mewt jew korriment personali li jirriżultaw min-negliġenza tagħna, u lanqas għal frodi jew dikjarazzjoni falza fir-rigward ta’ kwistjoni fundamentali jew responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża bil-liġi.

Privatezza u informazzjoni dwarek u ż-żjarat tiegħek fuq is-sit web tagħna

Aħna nipproċessaw l-informazzjoni dwarek skont il-Politika tal-Privatezza tagħna. Billi tuża s-sit web tagħna, inti tagħti l-kunsens tiegħek għal tali pproċessar u tiggarantixxi li l-informazzjoni personali kollha pprovduta minnek hija preċiża. Jekk jogħġbok aqra l-Politika tal-Privatezza tagħna bir-reqqa.

Regoli għall-użu tal-kontenut

Inti ma tistax bl-ebda mod tisfrutta kummerċjalment kwalunkwe kontenut miksub mis-sit web mingħajr il-permess espress bil-miktub ta’ Veritas Hearing Ltd u għandek tirrispetta t-trademark, id-drittijiet tal-awtur u restrizzjonijiet proprjetarji oħra u liċenzji murija fuq is-sit web.

Viruses, hacking u reati oħra

Inti ma tistax tuża ħażin is-sit web tagħna billi konxjament tintroduċi viruses, Trojans, dud, bombi loġiċi, dejta korrotta jew materjal ieħor li huwa malizzjuż jew teknoloġikament ta’ ħsara. Inti ma tridx tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-sit web tagħna, is-server li fuqu s-sit web tagħna jkun maħżun jew kwalunkwe server, kompjuter jew bażi tad-dejta konnessi mas-sit web tagħna. M’għandekx tattakka s-sit web tagħna permezz ta’ attakk li jwaqqaf is-servizz jew attakk li jwaqqaf is-servizz distribwit.

Jekk tikser dan t’hawn fuq, inti twettaq reat u aħna se nirrappurtaw kwalunkwe ksur lill-awtoritajiet rilevanti tal-infurzar tal-liġi u aħna se nikkooperaw ma’ dawk l-awtoritajiet billi niżvelaw l-identità tiegħek lilhom.

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk li jwaqqaf is-servizz distribwit, viruses jew materjal teknoloġikament dannuż ieħor li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, id-dejta jew il-materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-sit web tagħna jew minħabba t-tniżżil ta’ kwalunkwe materjal ippubblikat fuqu jew fuq kwalunkwe sit web marbut miegħu.

Links mis-sit web tagħna

Fejn is-sit web tagħna fih links għas-siti web u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. L-eżistenza ta’ link għal sit web ieħor ma timplikax u ma tesprimix l-approvazzjoni tal-fornitur, tal-prodott jew tas-servizzi tagħha mingħandna. M’għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta’ dawn is-siti jew riżorsi u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà tagħhom jew għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tagħhom jew id-dipendenza tiegħek fuq il-kontenut li jinsab fihom.