Politika tal-Privatezza

Il-Politika tal-Privatezza ta’ Veritas Hearing

Bħala parti mir-relazzjoni li għandek ma’ Veritas Hearing, aħna se niġbru informazzjoni personali dwarek u dwar is-smigħ tiegħek. Nixtiequ ninfurmawk li aħna nirrispettaw l-informazzjoni li tagħtina u li huwa importanti għalik li tkun taf kif tinġabar, tintuża u tiġi protetta.

Bħala parti mil-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta (GDPR) ipprovdejna din il-Politika tal-Privatezza li tista’ tirreferi għaliha għal kwalunkwe mistoqsijiet li jista’ jkollok dwar l-informazzjoni personali tiegħek.

Aħna nistgħu naġġornaw din il-Politika minn żmien għal żmien biex nibqgħu konformi ma’ kwalunkwe bidla fil-leġiżlazzjoni jew fl-użu tad-dejta tiegħek. Jekk
għandek xi mistoqsijiet dwar il-Politika tal-Privatezza jew dwar il-prattiki tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq info@veritashearing.com jew bil-miktub fuq Veritas Hearing Ltd, Flat 6 (3rd Floor), 74 St George’s Road, San Ġiljan, STJ3205.

Min aħna?
Aħna Veritas Hearing Ltd, fornitur tal-kura tas-saħħa tas-smigħ, aħna nipprovdu u nqiegħdu hearings aids imfasslin skont il-ħtiġijiet tal-individwu, u b’hekk ngħinu lill-klijenti. Għandna ħafna esperjenza nipprovdu soluzzjonijiet ta’ hearing aids għal individwi li jbatu minn telf ta’ smigħ. Veritas Hearing Ltd hija rreġistrata f’Malta taħt in-Numru tal-Kumpanija C90586

Għaliex nipproċessaw id-dejta u taħt liema bażi legali se nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek?
Bħala parti mil-liġijiet tal-UE taħt il-GDPR, ir-raġunijiet li aħna se niddependu fuqhom sabiex nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek huma kif ġej:

 • Obbligi Legali / Kuntratt –nistgħu nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek fir-rigward tal-obbligi tagħna li nissodisfaw il-kuntratt miegħek jew taħt obbligu legali li jirriżulta mill-bejgħ tal-prodotti inklużi dawk relatati mas-servizzi ta’ appoġġ ta’ wara l-bejgħ u fejn aħna obbligati li nissodisfaw l-obbligi jew li nirrispondu għal struzzjonijiet maħruġa mill-korpi regolatorji jew legali.
 • Kunsens-Meta ċċemplilna, iżżurna f’fergħa, jew niġu nżuruk id-dar aħna, se tintalab tipprovdilna kunsens biex niġbru u nipproċessaw id-dejta personali u sensittiva tiegħek, nużaw id-dejta tiegħek biex tibgħat informazzjoni relatata mal-kummerċjalizzazzjoni li nħossu li hija rilevanti għalik u għas-smigħ tiegħek u nużaw id-dejta tiegħek għall-fini ta’ profil (ara t-taqsima tal-profil tagħna għal aktar informazzjoni).
 • Interess Legittimu –jekk inti klijent eżistenti, għamilt test tas-smigħ magħna jew staqsejt dwar is-servizzi tagħna fl-aħħar 7 snin u preċedentement ma tajtniex kunsens għall-ipproċessar tad-dejta tiegħek, se nżommu u nużaw id-dejta tiegħek għall-finijiet tal-interess leġittimu tagħna, sakemm inkunu stabbilixxejna li dawk l-interessi mhumiex mirkubin mid-drittijiet u l-libertajiet tiegħek, inkluż id-dritt tiegħek li jkollok l-informazzjoni tiegħek protetta. L-interessi leġittimi tagħna jinkludu l-ipproċessar ta’ ordnijiet għal kwalunkwe wieħed mis-servizzi jew mill-prodotti tagħna, l-ottimizzazzjoni tas-sit web u tal-esperjenza tal-klijenti tagħna, l-informazzjoni dwar il-prodotti, l-offerti u l-promozzjonijiet rilevanti permezz tal-posta u t-telefown u niżguraw li l-operazzjonijiet tagħna jitwettqu b’mod xieraq u effiċjenti.

Kif niġbru l-informazzjoni mingħandek?
Hemm diversi modi kif tinġabar l-informazzjoni:

 • Sit web –Tista’ tissottometti d-dettalji personali tiegħek permezz ta’ waħda mill-formoli online tagħna meta titlob aktar informazzjoni jew tibbukkja appuntament f’waħda mill-fergħat tagħna.
 • Servizz għall-Klijenti–It-tim tagħna se jitolbok tipprovdi dettalji personali sabiex aħna nibbukjawk għal appuntament u/jew nibagħtulek informazzjoni addizzjonali.
 • Ġbir mingħand partijiet terzi –Aħna naħdmu ma’ fornituri ta’ servizzi ta’ parti terza magħżula li jiġbru informazzjoni f’isimna minn kuntatti li huma interessati fil-kura tas-smigħ privata.
 • Fil-fergħa-Jekk iżżur waħda mill-fergħat tagħna, il-koordinatur tal-fergħa jew l-Awdjologu se jitolbuk tipprovdi dettalji personali sabiex nibbukkjaw appuntament miegħek

X’tip ta’ informazzjoni niġbru mingħandek?

It-tip ta’ informazzjoni li niġbru mingħandek tista’ tiġi ggruppata flimkien bħala dawn li ġejjin:

 • Dejta Personali –Se niġbru informazzjoni bħal ismek, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, l-indirizz IP u informazzjoni dwar lejn liema paġni tal-web ħarist u meta.
 • Dejta Sensittiva –Bħala parti mis-servizz tagħna, se nwettqu test tas-smigħ li se jipproduċi sett ta’ riżultati dwar is-saħħa tas-smigħ tiegħek. Imbagħad se nżommu rekord ta’ dawn ir-riżultati sabiex inkunu nistgħu nifhmu l-ħtiġijiet tiegħek bl-aħjar mod possibbli kif ukoll nirreferu lura għalihom fl-appuntamenti u t-testijiet sussegwenti.

Kif tintuża l-informazzjoni tiegħek?

Nistgħu nużaw l-informazzjoni tiegħek biex:

 • Ipproċessa ordnijiet għal kwalunkwe servizzi/prodotti tagħna;
 • Nikkomunikaw miegħek dwar kwalunkwe kompetizzjoni li tkun dħalt fiha;
 • Nibagħtulek konferma u tfakkiriet dwar id-dati u l-ħinijiet tal-appuntament(i) tiegħek;
 • Fittex il-fehmimet u/jew il-kummenti tiegħek dwar is-servizzi li nipprovdu;
 • Ninfurmawk dwar kwalunkwe bidliet fis-servizzi jew fil-postijiet tal-fergħat tagħna;
 • Nibagħtulek komunikazzjonijiet li rreġistrajt għalihom u li jistgħu jkunu ta’ interess għalik permezz tal-posta, l-email, it-telefown jew l-SMS. Meta żżur fergħa għat-test tas-smigħ tiegħek, se tingħata l-opportunità li tirreġistra fil-komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħna u tagħżel it-tipi ta’ kanali ta’ kummerċjalizzazzjoni li tixtieqna nużaw biex nikkuntattjawk. Jekk f’dan il-punt ma tagħtiniex permess, mela aħna mhux se nibagħtulek l-ebda komunikazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni. Jekk titlob informazzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni permezz tal-kanali diġitali tagħna, allura inti se tkun meħtieġ li tirreġistra u tagħżel il-preferenzi tal-kanali tal-kummerċjalizzazzjoni tiegħek.

Min għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek?
Id-dejta tiegħek se tiġi ttrattata minn impjegati jew persunal ikkuntrattat ta’ Veritas Seduta Ltd li huma mħarrġa b’mod adegwat u istruwiti biex jittrattaw l-ipproċessar sigur tal-informazzjoni tal-klijenti u huma marbuta wkoll bl-obbligu tal-kunfidenzjalità.
Il-fornituri ta’ servizz ta’ parti terza li jaħdmu f’isimna – F’xi ċirkostanzi, aħna naqsmu l-informazzjoni ta’ kuntatt mal-fornituri tas-servizzi ta’ parti terza, mas-sottokuntratturi u ma’ organizzazzjonijiet assoċjati oħra li jaħdmu f’isimna biex jibbukkjaw appuntamenti għall-klijenti ta’ Veritas Seduta fil-fergħat tagħna u jibagħtu komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni. Aħna nistgħu nużaw ukoll fornituri ta’ servizzi ta’ parti terza biex ngħinu fit-tiswijiet u l-mistoqsijiet tas-servizzi li jistgħu jinqalgħu bi kwalunkwe wieħed mill-prodotti li nipprovdu. F’dawn il-każijiet, se nipprovdu biss biżżejjed informazzjoni li hija meħtieġa biex inwasslu s-servizz. Se jkollna wkoll kuntratt fis-seħħ biex niżguraw li kwalunkwe dejta kondiviża tinżamm sigura u li ma tintużax għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħhom stess.

 • Aħna mhux se nbiegħu jew nikru l-informazzjoni tiegħek lil partijiet terzi.
 • Aħna mhux se naqsmu l-informazzjoni tiegħek ma’ partijiet terzi għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħhom stess.

Id-drittijiet li għandek li huma relatati mal-informazzjoni tiegħek
Inti għandek id-dritt li:

 • Kun infurmat dwar kif u għaliex nużaw id-dejta tiegħek, ma’ min naqsmu d-dejta tiegħek, jekk applikabbli, u taħt liema bażi legali nipproċessaw id-dejta tiegħek. Dawn id-dettalji kollha jinsabu f’din il-Politika tal-Privatezza
 • Aċċessa l-informazzjoni personali tiegħek u biex tikkonferma n-natura tal-informazzjoni u kif tintuża. Hemm ċirkostanzi, taħt il-liġijiet tal-GDPR, fejn nistgħu nirrifjutaw it-talba tiegħek jew ċerti elementi tat-talba tiegħek. Jekk dan huwa l-każ, aħna se ninfurmawk bir-raġunijiet tagħna għaliex għamilna hekk.
 • Ibdel l-informazzjoni personali tiegħek jekk ma tkunx eżatta. Tista’ tgħidilna billi tibgħat it-talba tiegħek fl-indirizz elettroniku jew l-indirizz postali li jidher hawn taħt.
 • Ħassar id-dejta personali u/jew sensittiva tiegħek (eż. jekk l-informazzjoni m’għadhiex meħtieġa għall-finijiet li għalihom inġabret jew ġiet ipproċessata).
 • Illimita l-ipproċessar tad-dejta tiegħek jekk ikun meħtieġ. Jekk titlob dan, aħna xorta se naħżnu d-dejta personali tiegħek iżda ma jsirx aktar ipproċessar tagħha.
 • Oġġezzjona għall-ipproċessar tagħna tal-informazzjoni tiegħek billi tikkuntattjana fl-indirizz jew l-indirizz elettroniku stabbilit hawn taħt. Pereżempju, jekk qed nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek fuq il-bażi tal-interessi leġittimi tagħna u m’hemm l-ebda raġuni leġittima konvinċenti għall-ipproċessar tagħna li tirkeb id-drittijiet u l-interessi tiegħek.
 • Id-dritt li tirtira l-kunsens għall-ipproċessar tal-informazzjoni tiegħek għal finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta fi kwalunkwe ħin.Għall-email u l-SMS, se tingħata l-opportunità li tneħħi l-abbonament jew li tagħżel li ma tidħolx fil-kontenut tal-messaġġi.

Irċievi kwalunkwe informazzjoni li għandna dwarek f’format strutturat, użat b’mod komuni u li jinqara mill-kompjuter. Tista’ titlobna nittrażmettu dik l-informazzjoni lilek jew direttament lil organizzazzjoni ta’ parti terza. Dan id-dritt jeżisti fir-rigward ta’ informazzjoni li:

 • inti pprovdejtilna qabel; u
 • tiġi pproċessata minna bl-użu ta’ mezzi awtomatizzati, jekk jogħġbok innota li aħna qatt ma nipproċessaw id-dejta tiegħek fuq bażi kompletament awtomatizzata

Filwaqt li aħna kuntenti li jsiru talbiet bħal dawn, ma nistgħux niggarantixxu l-kompatibbiltà teknika mas-sistemi ta’ organizzazzjoni ta’ parti terza. Aħna wkoll ma nistgħux inħarsu t-talbiet li għandhom x’jaqsmu ma’ informazzjoni tal-oħrajn mingħajr il-kunsens tagħhom.

Jekk jogħġbok kun af li jekk toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta kollha tiegħek jew ta’ xi partijiet minn Veritas Hearing, jaf ma nkunux nistgħu nipprovdulek servizzi adegwati tal-kura tas-smigħ jew nikkomunikaw miegħek dwar prodotti, servizzi, offerti u/jew promozzjonijiet rilevanti li nħossu li huma rilevanti għalik.

Biex teżerċita kwalunkwe wieħed mid-drittijiet tiegħek imsemmija hawn fuq, se jkollok bżonn tikkuntattjana fuq info@veritashearing.com jew tikkuntattja lis-Servizzi għall-Klijenti fuq Veritas Hearing Ltd, Flat 6 (It-Tielet Sular), 74 St George’s Road, San Ġiljan, STJ3205

Kif l-informazzjoni tiegħek se tkun protetta

Meta tagħtina informazzjoni personali, aħna nieħdu passi biex niżguraw li din tiġi trattata b’mod sigur. Aħna niżguraw li nlestu reviżjoni regolari tal-attivitajiet tal-pproċessar tagħna li tinkludi l-għarfien tal-persunal u t-taħriġ dwar il-politiki u l-proċeduri kollha tal-protezzjoni tad-dejta tagħna. Aħna niżguraw ukoll li nlestu l-awditi u l-kontrolli interni fuq dawn il-proċeduri sabiex isserraħ moħħok li l-informazzjoni tiegħek tinżamm dejjem sigura. Dan jinkludi fis-siti web u s-sistemi tal-back office kollha.
Aħna dejjem se niżguraw li l-informazzjoni tiegħek tiġi pproċessata filwaqt li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin,

 • Tiġi pproċessata b’mod legali, ġust u trasparenti
 • Tinġabar għal skop speċifiku, espliċitu u leġittimu
 • Adegwata, rilevanti u limitata għall-iskop għaliex jinġabar
 • Eżatta u aġġornata
 • Miżmuma f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tal-individwi għal mhux aktar minn dak li hu meħtieġ
 • Ipproċessata b’mod li tiżgura s-sigurtà xierqa kontra l-ipproċessar illegali, it-telf aċċidentali, il-qerda jew il-ħsara
 • Filwaqt li aħna se nippruvaw niżguraw li l-informazzjoni tiegħek hija protetta, ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtà tal-informazzjoni li tibagħtilna, u inti tagħmel dan b’riskju għalik.  Ladarba tasal għandna, għandna proċessi stretti fis-seħħ biex jiżguraw li l-informazzjoni personali tiegħek fuq is-sistemi tagħna tissodisfa l-istandards tas-sigurtà tal-industrija

Tfassil tal-profili

Aħna nistgħu nużaw id-dejta li niġbru mingħandek u l-hearing aids tiegħek biex nifhmu aktar kif nistgħu nappoġġjawk u ntejbu s-smigħ tal-klijenti tagħna. It-tip ta’ dejta li nużaw għat-tfassil tal-profili hija kif ġejja:

 • Id-dejta dwar l-użu tal-hearing aids tiegħek (sigħat kull jum) se tipprovdi lill-awdjologu tagħna b’għodda effettiva biex jimmonitorja l-progress tiegħek u jagħtik parir aktar adattat, u b’hekk itejjeb l-esperjenza tas-smigħ tiegħek.
 • Jekk insibu li l-hearing aid qed tintuża regolarment f’ambjent b’ ħafna ħsejjes tal-isfond, nistgħu nużaw din id-dejta biex naġġustaw il-funzjonijiet tal-filtru fuq il-hearing aid, billi nagħtuk appoġġ ħalli tisma’ d-diskors f’ambjenti storbjużi.
 • Aħna se nużaw dejta bħall-bejgħ kronoloġiku tiegħek, il-preferenzi tal-kummerċjalizzazzjoni u l-imġiba sabiex inkunu nistgħu nibagħtulek informazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni, offerti u promozzjonijiet li huma l-aktar rilevanti għalik u għall-ħtiġijiet tas-smigħ tiegħek.

Użu tal-“Cookies”

Il-’Cookies’ huma fajls żgħar li jintbagħtu minn sit web lill-kompjuter tiegħek u jinħażnu fuq il-hard drive tiegħek biex jippermettu li s-sit web jagħrfek meta żżur. Huma jippermettu li s-sit web jiftakar informazzjoni bħal mil-liema pajjiż qed iżżur is-sit web, iżda ma jidentifikawkx bħala individwu.
Inti tista’ tiddiżattiva l-cookies mis-sit web ta’ Veritas Seduta billi żżur il-paġna web tal-cookies tagħna. Jekk tiddiżattiva l-cookies tista’ taffettwa l-esperjenza li tirċievi fuq is-sit web tagħna.

Kif tinħażen l-informazzjoni tiegħek u kemm iddum maħżuna?

Aħna se nżommu l-informazzjoni tiegħek sakemm ikun meħtieġ biss għall-iskop li għalih ġbarniha. Il-kriterji li nużaw biex niddeterminaw il-perjodi taż-żamma se jiġu ddeterminati min-natura tad-dejta u l-għanijiet li għalihom tinżamm. Aħna mhux se nikkummerċjalizzaw direttament lilek għal aktar minn 15-il sena, sakemm ma tagħtix kunsens li tirċievi kummerċjalizzazzjoni diretta billi taħgżel li tirreġistra qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu ta’ 15-il sena. F’ċerti ċirkostanzi, ladarba nkunu ħassarna jew anonimizzajna d-dejta tiegħek, jista’ jkun li jkollna bżonn inżommu partijiet minnha (pereżempju, l-indirizz elettroniku tiegħek), sabiex nissodosfaw l-obbligi tagħna skont il-GDPR jew leġiżlazzjoni oħra, jew għal skopijiet ta’ sejbien ta’ frodi.

Proċedura tal-Ilmenti
Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe tħassib għandu jitqajjem fl-ewwel istanza lil Veritas Hearing Ltd Customer Services permezz ta’ email fuq info@veritashearing.com, bil-posta fuq, Veritas Hearing Ltd, Flat 6 (3rd Floor), 74 St George ‘s Road, San Ġiljan, STJ3205 jew billi ċċempel fuq 2138 4100 . Jekk jogħġbok kun af ukoll li għandek id-dritt li tqajjem kwalunkwe tħassib dwar il-protezzjoni tad-dejta mal-Uffiċċju tal-Kummissarji tal-Informazzjoni li huma l-korp regolatorju tagħna. Għall-aktar dettalji ta’ kuntatt aġġornati jekk jogħġbok irreferi għas-sit web tagħhom.

Data tal-Politika tal-Privatezza

Din il-politika ġiet aġġornata l-aħħar f’Novembru 2022. Aħna nirrevedu l-politika regolarment biex inżommu konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE.