Tneħħija tax-Xama’ tal-Widnejn

Ġentili u Siguri

It-tneħħija tax-xama’ tal-widnejn biex tgħin tiftaħ il-widnejn tiegħek b’mod sigur

It-tekniki avvanzati iżda ġentili tal-Mikroassorbiment u bis-Siringa tagħna jippermettu li l-imblukkar bix-xama’ tal-widna tiegħek jitneħħa malajr u faċilment sabiex tkun tista’ tmur lura għall-ħajja normali tiegħek. L-aħjar parti hija li mhux se jkollok għalfejn tistenna għal appuntament għand it-tabib u tista żżur personalment wieħed mill-Awdjologi esperti u mħarrġa tagħna.

ħna se nagħżlu t-tindif tax-xama’ tal-widnejn ix-xieraq għalik

L-esperti tagħna se jeżaminawlek widnejk u jagħżlu l-aħjar proċedura għat-tindif tax-xama’ widnejk tiegħek. L-appuntament tiegħek m’għandux jieħu aktar minn 30 minuta peress li nużaw l-aħħar tagħmir biex inneħħu x-xama’ malajr u b’mod sigur.

Użu taż-żejt f’widnejk qabel l-appuntament tiegħek

Nirrakkomandaw li tuża qtar tal-widnejn taż-żejt taż-żebbuġa pur biex trattab ix-xama’ qabel l-appuntament tiegħek. Aħna nixtiequ nneħħu l-imblukkar ix-xama’ tal-widnejn tiegħek malajr kemm jista’ jkun u b’mod faċli fil-jum tal-appuntament tiegħek u ż-żejt mal-qtar tal-widnejn taż-żejt taż-żebbuġa medikat se jgħin għal dan.

5 sa 6 qatriet taż-żejt taż-żebbuġa darba kuljum għal perjodu ta’ 3 sa 5 ijiem normalment huma biżżejjed biex irattbu x-xama’. Il-qtar tal-widnejn taż-żejt taż-żebbuġa għandhom jitpoġġew waqt li tkun mimdud/a fuq il-ġenb fejn għandek ix-xama’ u timmassaġġja bil-mod il-parti ta’ barra tal-widna biex tgħin lix-xama’ tilħaq il-parti l- aktar fonda tax-xama’ tal-widnejn. Jekk taf li għandek xama’ niexfa ser ikollok bżonn li tapplika ż-żejt għal żmien itwal, għal mill-inqas 5-7 ijiem.

It-tneħħija tax-xama’ tal-widnejn wara l-pandemija tal-COVID-19

Żammejna protokolli u proċeduri stretti għas-sanitizzazzjoni u t-tindif stabbiliti mil-linji gwida tal-Ministeru tas-Saħħa u tas-CPCM, anke wara l-pandemija tal-COVID-19. L-esperti mħarrġa ħafna tagħna xorta se jkunu lebsin facemasks u se jżommu distanza sigura fejn ikun possibbli matul l-appuntament tiegħek biex niżguraw li inti tkun protett/a.

L-Għażliet għat-Tneħħija tax-Xama’ tal-Widnejn Tiegħek

Mikroassorbiment

80

għal widna waħda

120

għaż-żewġ widnejn

30 MINUTA

Syringing

80

għal widna waħda

120

għaż-żewġ widnejn

30 MINUTA

Mikroassorbiment

Metodu ġentili ħieles mill-ilma żviluppa mill-Ispeċjalisti tal-Imnieħer u     l-Griżmejn fejn l-espert juża ingrandiment u magna tal-assorbiment biex tneħħi x-xama’. Dan il-metodu ma jeħtieġx l-applikazzjoni b’ħafna ċaflis taż-żejt għal ħafna ġimgħat qabel l-appuntament tiegħek u x-xama’ ħafna drabi titneħħa f’biċċa waħda kbira sabiex inti tkun tista’ tara xi jkun ħareġ.

Nirrakkomandaw 5-6 qatriet ta’ qtar tal-widnejn taż-żejt taż-żebbuġa medikat 3-5 ijiem qabel l-appuntament tiegħek u l-bqija se nieħdu ħsiebu aħna fil-ġurnata tal-appuntament tiegħek. Meta tibbukkja appuntament magħna jekk jogħġbok avża lit-tim minn qabel dwar jekk għandekx xama’ iebsa jew akkumulata.

 • Mingħajr ilma u b’serħan immedjat mill-widnejn imblukkati
 • Ebda bżonn applikazzjoni taż-żejt b’ħafna ċaflis għal ħafna ġimgħat qabel il-proċedura
 • Eżaminazzjoni bil-vidjow live b’ritratt ta’ widnejk ta’ kif kienu qabel u kif ġew wara
 • Imwettaq minn Awdjologu tas-CPCM imħarreġ ħafna u akkreditat

Syringing

Jekk tippreferi l-irrigazzjoni tradizzjonali fejn jintuża l-ilma biex jifflaxxja  x-xama’ tal-widna, l-esperti tagħna huma wkoll imħarrġa sew f’dan il-metodu. Dan il-metodu jintuża xi kultant ukoll jekk ix-xama’ tkun ratba wisq biex titneħħa bl-użu tal-mikroassorbiment.

Bl-użu ta’ sors ta’ ilma sħun ikkontrollat bir-reqqa fuq ix-xama’ tal-widna li jkollha ż-żejt applikat fuqha minn qabel jagħtik serħan immedjat mill-imblukkar f’widnejk.

L-irrigazzjoni normalment teħtieġ xi ftit applikazzjoni taż-żejt minn qabel, tipikament, 14-il jum qabel l-appuntament.

Ħafna mill-pazjenti tagħna jsibu din il-proċedura pjaċevoli ħafna.

 • Metodu ta’ fflaxxjar bl-ilma b’serħan immedjat mill-widnejn imblukkati
 • Il-widnejn jeħtieġu l-applikazzjoni taż-żejt għal ġimgħa jew ġimagħtejn qabel l-appuntament
 • Eżaminazzjoni bil-vidjow live b’ritratt ta’ widnejk ta’ kif kienu qabel u kif ġew wara
 • Imwettaq minn Awdjologu tas-CPCM imħarreġ ħafna u akkreditat

Your Home Earwax Removal Options

Microsuction

80

one ear

120

two ears

30 MINUTES

Microsuction

A gentle water-free method developed by Ear Nose and Throat Specialists where the expert uses magnification and a suction machine to remove the wax. This method doesn’t require messy oiling for weeks before your appointment and the wax is often removed in one large piece so you can see what has come out.

We recommend a 5-6 drops of medicated olive oil drops in the ear 3-5 days before your appointment and the rest will be taken care of at your appointment. When you book an appointment with us please let the team know if you have hard or impacted wax beforehand.

 • Water-free with instant relief from blocked ears
 • No messy oiling for weeks before procedure
 • Live video examination with before and after pictures of your ears
 • Carried out by a highly trained and accredited CPCM Audiologist

Syringing

80

one ear

120

two ears
30 MINUTES

Syringing

If you prefer traditional irrigation where water is used to flush the ear wax our experts are also highly trained in this method. This method is also sometimes used if wax is too soft to be removed using microsuction.

Using a carefully controlled stream of warm water on pre-oiled earwax means an instant relief from the blockage in your ear.

Irrigation usually requires some pre-oiling to be done beforehand, typically 14 days before the appointment.

Lots of our patients find this procedure very soothing.

 • Water flushing method with instant relief from blocked ears
 • Ears require oiling for 1-2 weeks before appointment
 • Live video examination with before and after pictures of your ears
 • Carried out by a highly trained and accredited CPCM Audiologist

Qabel

Wara

Play Video
Play Video

Iċċekkja hawn sabiex tara l-postijiet tal-klinika tagħna

Servizzi oħra

Testijiet tas-Smigħ

Tinnitus

Hearing Aids